Okullar Camiiler ve Resmi Kuruluşlar

 Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Lisesi


Melekli CPL lisesi sosyal faaliyetlerde en çok ödül alan okullarımız arasında yer alıyor, melekli CPL lisesi açıldığı günden bu yana başarılı eğitmen ve uzaman kadrosu sayesinde  ığdırda en başarılı okullar arasında yerini aldığı yadsınamaz bir gerçektir.
Melekli Halkoyunları Ekibi Birinci Oldu
“ Erzincan’da yapılan halkoyunları yarışmasında Iğdır’ı temsil eden Şehit Piyade Er Tunay Şafak Çok Programlı Melekli Lisesi Halk Oyunları ekibi 6 Grubun Yarıştığı yarışmada birincilik aldı. „
Vali Karahisarlı’nın derece aldıkları takdirde Antalya’ya tatile gönderme sözü verdiği Şehit Piyade Er Tunay Şafak Çok Programlı Melekli Lisesi Halk Oyunları ekibi birincilik hem Iğdır’ı gururlandırdı ve hem de Antalya’da tatil kazanmış oldular. Aynı yarışmanın bir başka kategorisinde ise Iğdır Karakoyunlu Halk Eğitim Merkezi üçüncülük elde etti.

Gençler Kategorisinde; Iğdır Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Lisesi 88.60 puanla birinci, Gümüşhane Ticaret Meslek Lisesi 87.80 puanla ikinci, Kars Alpaslan Lisesi 87.80 puanla üçüncü oldu. Yaygın Eğitim Kurumları Kategorisinde; Kars Merkez Halk Eğitim Merkezi 92.80 puanla birinci, Ağrı Merkez Halk Eğitim Merkezi 91 tam puanla ikinci, Iğdır Karakoyunlu Halk Eğitim Merkezi ise 90.60 puanla üçüncü oldu. Halk oyunları yarışmaları düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi
.

www.IGDIRLI.com


MELEKLİ 100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU
 
Okulumuz 1975/1976 eğitim öğretim yılında,Melekli Kasabası bünyesinde Melekli Ortaokulu olarak öğretime açılmıştır.
1981 yılında yapılan iki katlı beş(5) derslikli bağımsız binasına taşınmış ve aynı binada eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.
   1997-1998 öğretim yılında okulumuz ilköğretim okuluna dönüştürülmüş ve Melekli 100.Yıl İlköğretim Okulu adını almıştır.
   2001-2002 öğretim yılında okulumuzda Ana sınıfı açılmış ve ilk öğrencilerini almıştır.
   Okulumuz; 5 derslik,1 müdür odası,1 müdür yardımcısı odası,1 bilgisayar sınıfı,1 ana sınıfı,1 çok amaçlı salon ve kütüphane ile hizmet vermektedir.
   Okulumuz Iğdır merkeze 5 km. mesafede ve kesintisiz ulaşım imkanı vardır.

       Kurumun Yapısı

   Melekli 100.Yıl İlköğretim Okulu,1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı,10 Öğretmen ve 2 Hizmetli ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.Namık Kemal Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden olmak üzere 209 öğrencimiz vardır.
   Okulun finansman kaynakları:Okul Aile Birliği gelirleri ve hayırsever katkılarıdır.
   Okul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır.Yatay ve dikey iletişim sağlıklıdır.Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır.
   Okulda veli-çevre-okul işbirliği üst seviyededir.Bakanlığımızın eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen aktarılır.
   Planlı Okul Gelişim Modeli ve TKY uygulamaları kapsamında TKY felsefesine ve ilkelerine uygun olarak model çalışmaları etkili şekilde yürütülür.OGYE yoluyla,çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir.Okulda çalışmalarda ekip çalışması benimsenmiştir.Her öğretmen eğitim teknolojilerini kullanmayı bilir ve bilgilerini öğretme sürecine aktarır.Derslerimizde bilgisayar destekli eğitim verilmektedir                     MELEKLİ İLKÖĞRETİM OKULUMELEKLİ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
MELEKLİ İMAM HÜSEYİN CAMİİİ


MELEKLİ ÇAYBAŞI CAMİ 
Reklam
 
YONTMA TAŞ DEVRİNDEN GÜNÜMÜZE MELEKLİ
 
BEŞ BİN YILLIK YERLEŞKE
YONTMA TAŞ DEVRİNDEN GÜNÜMÜZE MELEKLİ
bugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik ve prehistorik (tarih öncesi) araştırmalar, bölgedeki yerleşmelerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu, bölgenin bir çok medeniyete ve uygarlığa beşiklik ettiğini ortaya koymaktadır. Iğdırın Melekli Beldesi Kültepe mevkiinde bulunan kara obsidiyen taş aletlerle, çakmak taşından yapılmış aletler, mezolitik (yontma taş) devrin bölgede de yaşandığını göstermektedir. Iğdır (Melekli) ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalar sonucu, Iğdır bölgesine ilk yerleşen kavim Orta Asya'dan (M.Ö. 4000) tarihinde gelen Hurriler'dir. Asyanik adı altında isimlendirilen bu toplulukla birlikte gelen diğer kavimler önce insanlık açısından önemli olan polan madenleri ve yazıyı keşfetmişlerdir. Selçuklular, Kayılar gibi bir çok Türk Boyuna ev sahipliği yapan Melekli Urartular Moğollar, Çingizler, İlhanlılar Celayırlılar, Karakoyunlular Akkoyunluların hakimiyetine girmiş, ayrıca Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan ve selçuklu hükümdarı Melikşah’ a da mekan olmuştur. Yukarıdanda anlaşılacağı gibi 5000 yıllık bir tarihi olan melekli beldemizin tarihini korumalı bu hususta açık hava müzesi , kültür sanat galerisi gibi çalışmalar yaparak meleklinin tarihini gelecek nesillere aktarmalıyız.
KIRIM’DAN TÜRKİYE’YE KIRIM TATAR GÖÇLERİ
 
KIRIM’DAN TÜRKİYE’YE KIRIM TATAR GÖÇLERİ
Doç. Dr. Hakan KIRIMLI
(Bilkent Üniversitesi)

Kırım’dan Türkiye’ye kitle göçleri, esas olarak 1783’de Kırım Hanlığı’nın ortadan kaldırılarak Rusya İmparatorluğu’nun Kırım’ı ilhâkını müteakip gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 1783 öncesinde de Kırım’dan Osmanlı topraklarına pek bilinmese de, azımsanmayacak boyutlarda göçler olmuştur. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti arazisi üzerinde Kırım’dan gayet eski tarihlerde gelmiş insanlara ait muhafaza edilebilmiş veriler mevcuttur. Meselâ, XVI. asrın son çeyreğinde Altın Orda Hanı Toktamış Han tarafından Kırım’dan binlerce Kıpçak’ın (o dönemde henüz Osmanlı hâkimiyetinde olmayan) Kars ve Iğdır havalisine iskân edildiğini biliyoruz. Günümüzde Iğdır ve çevresinde başta MELEKLİ olmak üzere Karakoyunlu ve Taşburun civarında bir çok kırım tatarı yaşamaktadır, bu bölgede çok ünlü bir sülâle olan Hatunoğulları daha Kırım Hanlığı kurulmamışken bölgeye yerleştirilen bu insanların soyundan gelmektedir. bu doğrultuda yapılan bir çok araştırmada (Nihat Çetinkaya) Meleklide kulanılan lehçenin kırım Tatar kıpçak lehçesi olduğu kanıtlanmıştır.
MELEKLİ İNSANININ DEMOGRAFİK YAPISI:
 
MELEKLİ İNSANININ DEMOGRAFİK YAPISI:
Melekli Iğdır Merkez ilçeye bağlı yaklaşık 6000 nüfusa sahip bir kasabadır, nüfusunun büyük çoğunluğu yerli TATAR Türklerinden oluşmaktadır, Erivan, Nahçivan, Tebriz, Hoy, Türkleride Meleklide belli bir nüfusa sahiptir, ayrıca bir çok kaynakta Moğolların (Çağataylar) Anadolu seferinden sonra bir kısmının Erivan bölgesine yerleşmesi ve daha sonra buradaki Moğolların 19.Yüzyılın başlarında göç ederek Melekli ye yerleştikleri sanılmaktadır. yapılan bir çok incelemelerde Meleklide konuşulan dil Azerbaycan Türkçesi ağırlıklı olup Kıpçak yada Çağatay lehçesinin yaygın olduğunu anlaşılmaktadır. Melekli nüfusunun büyük bir bölümünü gençler teşkil etmekte ve genellikle sima olarak badem gözlü orta asya halklarını anımsatan görünüşe sahiptirler.
GELENEKLERİNE BAĞLIDIRLAR
 
GELENEKLERİNE BAĞLIDIRLAR: Kasaba halkı geleneklerine,örf ve adetlerine oldukça bağlıdır. Misafirperverlik, kasaba halkının önde gelen özelliklerinden biridir. Bu nedenle kasabaya dışarıdan gelen öğretmen, imam, doktor ve hemşireler köylüler tarafından el üstünde tutulur.
1960' li yıllarda köyümüzde iş sıkıntısı olmadığından ve melekli topraklarının verimli olmasından dolayı ığdırın diğer köyleri kadar dışarıya çalışmaya giden fazla olmamıştır. Fakat artan nüfusla birlikte köyümüzde devlet dairelerine yerleşenlerin sayısında üst düzeyde bir artış olmuş ayrıca almanya, isviçre, hollanda, belçika, abd, romanya ve metropol şehirler başta olmak üzere melekli nufusuna kayıtlı 15 binin üzerinde hemşerimiz olduğu bilinmektedir. kısacası gittiğiniz her yerde ve her kamu kuruluşunda bir melekli insanına rastlamanız mümkündür. Melekli kendi sadeliğini koruyarak dışarıdan fazla göç almamıştır.%70 i birbiriyle akraba olan ve kendi aralarında içli dışlı olan bu güzide kasabada her türlü yardımlaşmanın had safhaya ulaşmış olması ayrı bir güzellik ve neşe kaynağıdır Melekli insanı Iğdır ve çevresinde orta Asya Türk kültürünü en iyi yaşatan belde olarak tanımlanır, devlet geleneklerine oldukça bağlı ve Cumhuriyetçidirler, Nevruz kutlamalarının en iyi yapıldığı yer ve 1930 lu yılardan beri Atatürkün çıkarmış olduğu şapka devriminin Iğdır bölgesinde en çok uygulandığı yer olarak bilinir ayrıca yaşlılar ve gençlerde kılık kıyafet çağımıza uygun ve moderndirler.

GEÇİM KAYNAĞI: Iğdır ovasının en verimli arazilerine sahip olan Melekli genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşır büyükbaş hayvancılıkta önemli statüye sahip olan Melekli ayrıca kavun, karpuz, domates, patlıcan, biber, buğday, arpay, mısır , ayçiçeği, elma, kayısı, armut, şeftali, erik ve kavak yetiştiriciliği başlıca geçim kaynaklarındandır, son zamanlarda seracılıkta Iğdır da marka haline gelen melekli nahçivan iran Ermenistan yolu üzerindeki güzergahın belediye tarafından imara açılmas ı ve fabrikaların burada yoğunlaşmasıyla Iğdır ın en önemli sanayi ve yatırım bölgesi haline gelmiştir, son zamanlar Iğdır halkının Melekli asfalt boyunca mesire ve dinlenme alanı olarak marka haline gelen semaver çayları, mangal ve kendin pişir kendin ye tesisleride belde ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.
 
şu ana kadar 80318 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
MELEKLİ HÜRSES GAZETESİ